Nieuwsbrief 12 mei 2023

Nieuws van de directie

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de Koningsspelen en zullen we u informeren over andere belangrijke zaken.

Formatie: We zijn op dit moment druk bezig met de formatie en groepsindeling voor volgend schooljaar. Dit is altijd een puzzel. Zodra we de formatie rond hebben, zullen we dit uiteraard met u delen.

Schoolplan: Naast de formatie zijn we ook druk bezig met het schrijven van het schoolplan. Zoals ik al eerder vermeldde beschrijven we in het schoolplan de richting voor de komende vier jaar. Inmiddels zijn we al een heel eind. Dit schoolplan wordt binnenkort voorgelegd aan de MR ter goedkeuring. Ook zullen we u uiteraard op de hoogte houden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op

Met vriendelijke groeten,

Cor Diepstraten (directeur)

Max van den Berg (adjunct-directeur)

Lees verder in de bijlagen

Bijlagen:
Bestand
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 12 mei 2023-gecomprimeerd.pdfNieuwsbrief 12 mei 2023