Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten kinderen uit de bovenbouw die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad, die een paar keer per schooljaar plaatsvinden. Bij iedere vergadering is een directielid aanwezig. Er wordt een agenda opgesteld en er wordt een verslag gemaakt van ieder overleg.

Na spannende verkiezingen zijn in de leerlingenraad 2022-2023 gekozen: 

groep 6A: Tygo Quirijnen

groep 6B: Imme Wens

Groep 6C: Iris Meester

Groep 7A: Janne Heule

Groep 7B: Merel Boonman

Groep 8A: Janey van Looff

Groep 8B: Abel Oomens

 

Wij vinden het superleuk om met de school ideeën te bedenken, zodat iedereen zich veilig en fijn voelt op De Brakken.