Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten kinderen uit de bovenbouw die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad, die een paar keer per schooljaar plaatsvinden. Bij iedere vergadering is een teamlid aanwezig. Er wordt een agenda opgesteld en er wordt een verslag gemaakt van ieder overleg.

De leerlingenraad:

Rosa Dierckx - groep 6A
Melle Wens - groep 6B
Jelle de Wijs - groep 7A
Matthias Dierckx - groep 7B
Jasper van Beek - groep 8A
Javier Bosker - groep 8B