Taakverdeling MR

Taakverdeling MR 2022-2023 

Taakverdeling

Voorzitter: Martijn Nelemans 

Vice voorzitter: Kim van Kleef

Penningmeester: Martijn Nelemans

Secretariaat: Kim van Kleef (agenda) en Arie Oprins (notulen)

GMR: Simone Voermans

Post: Kim van Kleef

Verkiezingen: Esther in t Veld en Tine Gerrits

Jaarverslag: Simone Voermans

Begroting: Martijn Nelemans

Website: Arie Oprins