Nieuwsbrief 14 april 2023

Nieuws van de directie

In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de Koningsspelen, Bag2School en blikken we terug op de studiedag van 6 april.

Terugblik studiedag 6 april Op 6 april jl. had het team van de Brakken weer een studiedag. Tijdens deze studiedag stonden de vakgroepen centraal. De vakgroepen (bijvoorbeeld vakgroep rekenen, lezen, ICT etc.) evalueerden hun plannen van het afgelopen jaar en presenteerden ook hun nieuwe plannen; welke zaken staan tot de zomervakantie centraal, wat zijn de focuspunten etc.

Ook heeft de directie de nieuwe missie/visie aan het team gepresenteerd. Op de studiedag van 10 februari heeft het team, via verschillende stellingen, gesprekken gevoerd over deze missie/visie. Directie heeft deze uitkomsten verwerkt en er een samenhangend geheel van gemaakt. Er staat nu een gedragen visie die ons richting geeft voor de komende vier jaar. Op een later moment wordt u uiteraard ook geïnformeerd.

Voor nu wensen wij iedereen alvast een hele fijne meivakantie en we zien de kinderen graag weer op 8 mei!

Met vriendelijke groeten,

Cor Diepstraten (directeur) 

Max van den Berg (adjunct-directeur)

Lees verder in de bijlage

Bijlagen:
Bestand
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 14 april 2023.pdfNieuwsbrief 14 april 2023