Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) beslist u mee over het schoolbeleid
Als ouder wilt u de beste zorg en aandacht voor uw kind op school. Via de MR kunt u meepraten over beleidszaken van De Brakken. In de MR zijn 4 ouders en 4 personeelsleden van De Brakken vertegenwoordigd. Zij stellen kritische vragen aan de directie en het bestuur van de school. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als de kwaliteit van het onderwijs, acties en procedures voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, tussenschoolse opvang, omgaan met pestgedrag, veiligheid op en rond school, gezonde eetgewoonten, samenwerking van de school met verenigingen en andere organisaties (Brede School), schooltijden en roosters en nog vele andere onderwerpen die van belang zijn voor uw kind en u. 
Via de MR laten we als ouders onze stem horen en dit is niet vrijblijvend. De MR heeft op vele onderwerpen adviesrecht of instemmingsrecht. Bestuur en directie moeten dus rekening houden met de mening van ouders (en doen dit doorgaans ook). Laat ook uw stem horen. Heeft u vragen of ideeën over het beleid van De Brakken, laat het ons dan weten. Neemt u hiervoor contact op met een van de leden van de MR. Uiteraard kunt u ook even mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De MR stelt zich aan u voor:

Vanaf 1985 heeft iedere school een medezeggenschapsraad, die is samengesteld uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders. De medezeggenschapsraad beslist mee over de beleidszaken van de school. Voor de medezeggenschapsraad worden, indien nodig, aan het einde van het schooljaar verkiezingen gehouden.

 Onze mr bestaat uit 4 leden vanuit de ouders en 4 leden vanuit het personeel.

 

In 2022/2023 bestaat de MR uit de volgende personen


Mijn naam is Kim van Kleef. Ik ben samenwonend met Bram en onze dochter Lisa van 6 jaar. Ik werk sinds 2002 op De Brakken en ben in 2014 lid geworden van de MR. 

Ik vind het belangrijk om samen met het team en ouders te praten over ons schoolbeleid. We bespreken zaken die er echt toe doen, zoals de kwaliteit van ons onderwijs, de veiligheid, het pestprotocol, de gezonde school en nog meer onderwerpen. 

Ik hoop nog lang op deze manier een bijdrage te mogen leveren aan het onderwijs.

   
Ik ben Tine Gerrits, leerkracht van 1-2C. Ik werk al meer dan 25 jaar, met  veel liefde, plezier en passie op                 De Brakken. Voor mij betekent het plaatsnemen in de MR: samen met ouders opkomen voor, nadenken over, bespreken van, de belangen van het kind en
zijn onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. 
   
Mijn naam is Esther in t Veld. Ik ben 23 jaar werkzaam in het onderwijs. Van die 23 jaar onderwijs, werk ik inmiddels 3 jaar op de Brakken. Ik vind het belangrijk om mee te kunnen denken, als leerkracht, bij het onderwijs op onze school. Ik wil haar graag een positief-kritische bijdrage aan leveren. Ik vind het belangrijk hier samen met collega’s en ouders over na te denken en praten.
   

Ik ben Arie Oprins.

Inmiddels werk ik ruim 26 jaar in het onderwijs. Met enkele plezierige ervaringen op andere plekken, heb ik de meeste van die 29 jaar op De Brakken gewerkt.

Mijn passie ligt in de bovenbouw, en met name in groep 8. Ik geniet ervan om kinderen het laatste duwtje mee te geven in hun stap naar het Voortgezet Onderwijs.

Het is fijn om samen te werken met een warm team van collega's. En ik vind het waardevol dat ook ouders op een prettige manier inspraak hebben op de gang van zaken op school. Want met een goede samenwerking tussen leerkrachten, ouders en kinderen creëren we samen een fijne plek om te leren en te werken.

De MR draagt voor een belangrijk deel bij aan deze win-win-win-situatie.

 

   

Ik ben Elke Franken, getrouwd met Joost Franken. Wij hebben 3 kinderen: Evi, Joep en Pim. 


Ik werk als leraarondersteuner op Bassischool de Vijf Eiken. In de MR wil ik graag meedenken over de
verschillende onderwerpen die aan bod komen. Zowel met de ogen als ouder, als met de ogen als
onderwijsprofessional. Ik hoop dat ik zo een nuttige bijdrage kan leveren aan deze MR.

   

Mijn naam is Simone van Rooijen. Ik ben de trotse moeder van Luuk uit groep 8 en Finn uit groep 6. Dit is mijn derde jaar in de MR van de Brakken. Daarnaast neem ik namens de oudergeleding van de Brakken deel aan de GMR (met de andere scholen binnen Nuwelijn). Er komen zeer diverse onderwerpen aan bod binnen de MR en ik vind het erg leuk om hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen. 

Hallo,

Ik ben Sebastiaan Gulickx, 39 jaar en woonachtig in Rijen. Mijn zoon Ruben zit in klas 1/2B.

Ik wil als nieuw MR lid, met frisse blik, de onderwerpen die met school te maken hebben graag bespreken, positief bekritiseren en waar nodig verbeterpunten voorleggen. In mijn huidige werk als cost engineer en contract management doorloop ik documenten en vraagstukken om vervolgens samen met de klant tot een mooie samenwerking te komen waarin beide partijen content zullen zijn.

Ik zie daarom genoeg raakvlakken met deze MR functie. Uiteindelijk moeten er oplossingen gevonden worden die voor alle partijen positief zijn, een stap vooruit is en goed uitvoerbaar zijn. Ik ga deze periode van drie jaar vol vertrouwen tegemoet. Schroom niet om bij vragen of opmerkingen mij aan te spreken.

Mijn naam is Martijn Nelemans, 35 jaar. Ik ben getrouwd met Mayke en we hebben twee kinderen die naar De Brakken gaan: Ira (groep 6) en Xeno (groep 3). Dit is het derde schooljaar waarin ik onderdeel uitmaak van de MR namens de ouders, sinds dit schooljaar heb ik de rol van voorzitter overgenomen. Ik vind het belangrijk betrokken te zijn bij de school en hoop op deze manier mijn steentje bij te dragen. 

De MR vergadert op onderstaande data om 20:00 uur in de personeelskamer van De Brakken. Wanneer u een vergadering bij wilt wonen kunt u zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De data van de MR-vergaderingen zijn in 2022-2023 als volgt:

  • 14 november 20:00 uur
  • 17 januari 20:00 uur
  • 20 maart 20:00 uur
  • 9 mei 20:00 uur
  • 4 juli 19:00 uur

De (concept)agenda is 1 week voor de vergadering beschikbaar. Voor elke vergadering wordt er geïnventariseerd of de directie nog zaken heeft m.b.t. het jaarplan, en of er nog bijzonderheden zijn vanuit IB. Als dit zo is wordt dit extra geagendeerd voor die vergadering.

 

Notulen MR

Op deze pagina vindt u de notulen van de vergaderingen van de MR als PDF download.


Statuten Reglement MR

 

De statuten van de MR vindt u via de onderstaande link. Deze statuten zijn gelijk voor iedere school binnen de stichting Nuwelijn, de overkoepelende stichting waar De Brakken deel van uit maakt.

Taakverdeling MR 2022-2023 

Taakverdeling

Voorzitter: Martijn Nelemans 

Vice voorzitter: Kim van Kleef

Penningmeester: Martijn Nelemans

Secretariaat: Kim van Kleef (agenda) en Arie Oprins (notulen)

GMR: Simone Voermans

Post: Kim van Kleef

Verkiezingen: Esther in t Veld en Tine Gerrits

Jaarverslag: Simone Voermans

Begroting: Martijn Nelemans

Website: Arie Oprins

Subcategorieën