Kleuterbouw

Speelleerplein kleuters

In de kleuterbouw hebben we een gezamenlijk Speelleerplein ingericht. Op vaste tijden mogen kinderen, vanuit verschillende kleutergroepen, op dit plein in de diverse hoeken spelen en werken. Op het Speelleerplein worden de kinderen optimaal begeleid door de onderwijsassistent juf Anja. De groepsleerkracht kan hierdoor zijn/haar aandacht goed richten op de kleuters die nog in het eigen lokaal aan het werk zijn. 

In de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt. Ieder thema worden de diverse hoeken weer anders ingericht om zo het spel van de kleuters te blijven stimuleren.

Waarom is spelen zo belangrijk?

Kleuters ontwikkelen verschillende vaardigheden door spel. Hierbij komen meerdere ontwikkelingsgebieden aan bod. In de hoeken wordt de werkelijkheid van buiten de klas naar binnen gehaald. Al spelend maken de leerlingen zich deze wereld eigen.  

In de hoeken brengen de leerlingen niet alleen gebeurtenissen en ervaringen onder woorden en krijgen ze grip op de wereld om zich heen, maar ze werken ook aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van taal- en rekenactiviteiten.

Spel is de manier voor jonge kinderen om te leren en zich te ontwikkelen.

Van manipulerend spel naar rollenspel

Kleuters hebben op verschillende momenten in hun ontwikkeling behoefte aan verschillende (spel) activiteiten. Twee- en driejarigen zijn vooral graag handelend (manipulatief) bezig. In dit spel oefenen ze hun motoriek, leggen contact met anderen en leren ze taal gebruiken.

Langzaamaan verandert het manipulerende spel in rollenspel, waarin de kinderen de werkelijkheid naspelen. Ze worden dokter, moeder of groenteboer. In dit rollenspel neemt het onderlinge contact toe, breidt de taal zich uit en leggen kinderen relaties tussen voorwerpen en rollen (“zal ik deze appels in een zakje voor je doen?”).

Als kleuters zich voldoende ontwikkelen tijdens hun spel, zal dat bijdragen aan hun verdere ontwikkeling en het leren. 

Kom gerust een keer een kijkje nemen in onze kleutergroepen en op ons Speelleerplein.