Verkeerseducatie en verkeersveiligheid

Verkeerseducatie en verkeersveiligheid op KOC de Brakken

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Daarom moeten kinderen leren om veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk 'Seef de Zebra' toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. 

Waarom deelnemen aan het BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label)?

Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alledag gerichte verkeerslessen te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant. Inmiddels hebben alle Brabantse gemeenten het BVL-gedachtegoed overgenomen via een college-of raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in. Het BVL-netwerk bestaat uit een bundeling van krachten van organisaties die intensief met elkaar samenwerken voor efficiënte ondersteuning aan scholen.

Het Label is het bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. 

Sinds het schooljaar 2017-2018 werken BVL-scholen met het digitaal activiteitenplan (DAP). Zij vullen de vragen uit het DAP in de online omgeving 'mijn BVL' in, en uploaden de bijbehorende bewijzen. Op deze manier kan de school laten zien dat men op verantwoorde wijze met verkeerseducatie en verkeersveiligheid bezig is. 

De vragen en bewijzen zijn onderverdeeld in 7 hoofdrubrieken waaronder de 24 BVL-criteria zijn onderverdeeld:

  1. verankering in schoolbeleid/organisatie 
  2. verkeerseducatie in de klas 
  3. praktische verkeerseducatie 
  4. verkeersveilige schoolomgeving 
  5. betrokkenheid van verzorgers/(groot)ouders 
  6. communicatie en informatie 
  7. milieubewust en gezond naar school 

KOC de Brakken is sinds 2006 in het bezit van het BVL-label.