Oudervereniging KOC De Brakken

Wie zijn we en wat doen we …. 

De oudervereniging bestaat uit alle ouders van leerlingen van basisschool De Brakken. U als ouder bent dus ook lid van deze vereniging! De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur. Deze bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden. De oudervereniging organiseert in samenspraak met het team evenementen en activiteiten die de schooltijd van de kinderen nog aangenamer maken. De organisatie vindt plaats in nauw overleg en samenwerking met het team van leerkrachten en de schooldirectie. Voor de bekostiging van deze evenementen maakt de OV gebruik van de jaarlijkse ouderbijdrage.  

Met welke activiteiten houdt de oudervereniging zich bezig? 

 • De aankleedgroep zorgt ervoor dat de algemene ruimtes van de school worden versierd in het thema wat op dat moment van toepassing is.
 • De organisatie van de deelname van school aan de avondvierdaagse.
 • Het bestellen en verkopen van de brakkenshirts
 • De organisatie rondom de Brakkendag. Een maal in de 4 jaar gaan we op schoolreis. De andere jaren organiseren we een spelletjes dag in en om school.
 • De organisatie van de carnavalsviering op school.
 • De hoofdluiscommissie zorgt er samen met onze “luizenmoeders” voor dat alle leerlingen na elke schoolvakantie worden gecontroleerd op hoofdluis. Zo proberen we onze school luis-vrij te krijgen en te houden.
 • De organisatie rondom de kerstviering.
 • De organisatie rondom de schoolfotograaf.
 • De commissie schoolverlaters houdt zich bezig met allerlei leuke activiteiten voor onze schoolverlaters zoals het schoolverlatersgala, het afscheidscadeau en de afsluitende feestavond.
 • We zorgen ervoor dat Sinterklaas onze school bezoekt en een presentje heeft voor alle leerlingen. Ook wordt de school - voorafgaand aan het Sint-bezoek - bezocht door strooipieten en mogen de kinderen hun schoen zetten.
 • We nemen deel aan de vergaderingen rondom verkeer.

Wanneer er door aftreden één of meerdere vacatures ontstaan, worden er aan het einde van het schooljaar verkiezingen gehouden.
Hierbij kunnen ouders van leerlingen zich verkiesbaar stellen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Hierin wordt door de OV verantwoording afgelegd aan de leden.

De oudervereniging bestaat dit schooljaar uit 12 enthousiaste ouders.

Wij stellen ons graag aan u voor:
      Voorzitter           :    Kim Wens 
      Secretaris          :    Wendy van de Velde
      Penningmeester:    Sandy Schuurmans
      Leden                :    Evelien Peijs
                                     Wendy Kraaikamp
                                     Yvon Waegemakers
                                     Carola Leemans
                                     Fieke Krol
                                     Silke Kuneman
                                     Gladies Ticoalu
                                     Sanne Osterkamp
                                     Amy Broks