Protocollen

De volgende protocollen zijn op verzoek op school in te zien:

  • Protocol Mobiele Telefoon 

  • Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

  • Rechten en plichten van ouders bij extern onderzoek

  • Protocol medicijngebruik

  • Protocol gescheiden ouders

  • Dyslexiezorg

  • Dyscalculie protocol
  • Protocol gezonde school

  • Gedragsprotocol en Pestprotocol zijn via de bijlage te downloaden