Muziek

Muziek

Muziek maken is leuk! Wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen, dat muziek maken een positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Samen muziek maken versterkt het groepsgevoel, de discipline en verbetert de sociale- en emotionele vaardigheden.

Op onze school krijgen de kinderen structureel muziekles aangeboden.  Deze lessen worden gegeven door twee vakdocenten van het Kunstpodium. Zij stimuleren de creatieve, sociale en muzikale ontwikkeling door middel van lezen, noteren, luisteren, bespreken, beleven, maken, bewegen, spelen, zingen en presenteren.

Aantal lessen per leerjaar

  • De kinderen in de groepen 1 t/m 4 krijgen in totaal 30 lessen aangeboden.
    Lesduur per les: 30 minuten
  • De kinderen in de groepen 5 t/m 8 krijgen in totaal 20 lessen aangeboden. 

Lesduur per les: 45 minuten