Nieuwsbrief 9 juni 2023

Nieuws van de directie

We zitten inmiddels in de laatste fase van het schooljaar. Langzaam ronden we dit jaar af en kijken we ook alvast vooruit naar volgend schooljaar. De formatie is inmiddels bekend en de leerlingen weten ook al naar welke juf(fen)/meester(s) ze volgend jaar gaan.

In deze nieuwsbrief vindt u onder andere het overzicht van de vakanties, vrije dagen en studiedagen. Ook zijn de eindtoetsresultaten bekend. Meer informatie daarover vindt u op de rechterkant van deze pagina.

Wij wensen u een fijn weekend. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 23 juni.

Met vriendelijke groeten,

Cor Diepstraten (directeur)

Max van den Berg (adjunct-directeur)

Lees verder in de bijlage

Bijlagen:
Bestand
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 9 juni 2023-gecomprimeerd.pdfNieuwsbrief 9 juni 2023