plezier

 • Bewegingsonderwijs

  Bewegingsonderwijs 

  Bewegingsonderwijs krijgt een steeds grotere rol in de bewegingsopvoeding van kinderen. Kinderen bewegen tegenwoordig minder en eenzijdiger thuis en op straat. Daarom is het belangrijk dat kinderen bewegingsonderwijs krijgen dat van goede kwaliteit is en door deskundige leerkrachten wordt verzorgd. Wij beschikken over twee vakdocenten Lichamelijke Opvoeding. Zij hanteren als leidraad voor de invulling van hun lessen het Basisdocument Bewegingsonderwijs waarin de kerndoelen staan uitgewerkt in leerlijnen en tussendoelen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Er worden totaal twaalf leerlijnen uitgewerkt, waarmee de school een breed, gevarieerd en uitdagend programma realiseert in de lestijd die voor bewegingsonderwijs beschikbaar is.

  De groepen 1 t/m 8 krijgen twee keer in de week les van een vakdocent Lichamelijke Opvoeding. Door de inzet van deze vakdocenten staan we garant voor een goede kwaliteit van lessen van ons bewegingsonderwijs. Dat houdt in:

  • veel beweging(stijd)  
  • kinderen bewegen op hun eigen niveau (gedifferentieerd aanbod) 
  • veelzijdig aanbod (in een les en over een leerjaar)
  • samen bewegen 
  • met plezier bewegen 
  • veilig bewegen                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Er is een samenwerkingsverband tussen de vakdocent, fysiotherapeuten, psychomotorische therapeuten en GGD. De vakdocenten Lichamelijke Opvoeding zijn tevens werkzaam in het naschoolse sportaanbod. De vakdocenten organiseren ook activiteiten scholen breed zoals sportdagen, diverse toernooien en sponsoracties.