Aanmeldformulier tussenschoolse opvang
schooljaar 2018-2019 

 

Tussen de middag blijven de leerkrachten met de kinderen over in de klas. Na het eten gaan de kinderen buiten spelen. De overblijfouders begeleiden bij het buiten spelen van de kleuters. De vakleerkrachten gymnastiek begeleiden het buiten spelen voor de groepen 3 t/m 8.

Meer info in de bijlage.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand overblijfinformatie de Brakken.pdfoverblijfinformatie de Brakken.pdf 2018-08-31 11:462018-08-31 11:46

NL85 RABO 0145103056 t.n.v. Stg. Nuwelijn inzake TSO de Brakken

Aanmeldingsformulier SKO Nuwelijn

(Lever het ingevulde formulier in op de school van uw keuze)
Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand Aanmeldingsformulier_SKONuwelijn.pdfAanmeldingsformulier_SKONuwelijn.pdf 2012-08-05 21:452012-08-05 21:45

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Basisschool de Brakken

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand 1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 2017.pdf1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 2017.pdfProtocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Basisschool de Brakken2017-06-26 11:502017-06-26 11:50

Protocol Mobiele Telefoon
(m.i.v. Schooljaar 2008-2009)

Het in bezit hebben van een mobiele telefoon is in principe niet toegestaan op school. Voor uitzonderingen op deze regel dient men een goed onderbouwd schriftelijk verzoek in te dienen, waaruit de noodzaak van het hebben van de mobiele telefoon duidelijk naar voren komt.

Lees meer: Protocol Mobiele Telefoon

Pestprotocol KBS de Brakken (versie december 2012)

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook op onze school. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Dit onderwijsprotocol tegen pesten heeft als doel het probleem van pestgedrag bij kinderen te voorkomen en zo nodig aan te pakken en daarmee het geluk, het welzijn en de toekomstverwachting van de kinderen daadwerkelijk te verbeteren.

 

De directie, het personeel en de MR van De Brakken verklaren het volgende:

“Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor kinderen, zowel voor slachtoffers als voor de pesters. Dit ernstige probleem leidt tot de noodzaak van een aanpak, in het bijzonder door de ouders en de leerkrachten. Directie, personeel en MR moeten zo goed mogelijk samenwerken met leerlingen en ouders om het probleem "pesten" op te lossen.”

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand pestprotocol KBS de Brakken d d  2012-11-29.pdfPestprotocol KBS de Brakken versie december 2012 2013-01-22 11:552013-01-22 11:55

Lees meer: Pestprotocol