Sommige kinderen krijgen via de (huis)arts medicijnen voorgeschreven, die zij overdag, dus ook op school een aantal keren moeten gebruiken. De ouders kunnen dan aan de directie of de groepsleerkracht vragen deze medicijnen te verstrekken.

Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden.

Het is daarom van belang de toestemming van de ouders schriftelijk vast te leggen.

(Zie verderop TOESTEMMINGSFORMULIER MEDICIJNGEBRUIK).

Verder moet vastgelegd worden om welke medicijnen het gaat, hoe vaak per dag en in welke hoeveelheid ze worden toegediend.

 

Verder zijn de volgende zaken van belang:

- Alleen medicijnen in de originele verpakking en uitgeschreven op naam van het betreffende kind in ontvangst nemen.

- Neem goed de bijsluiter door voor eventuele bijwerkingen

- Hanteer een aftekenlijst waarop genoteerd staat dat u het medicijn aan het kind hebt gegeven.

- Bewaar de medicijnen achter slot en grendel en zeker niet in de EHBO-koffer.

- Mocht een kind niet goed op de medicijnen reageren, bel dan direct de (huis)arts of het landelijk alarmnummer 112.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand protocol medicijngebruik op school.pdfprotocol medicijngebruik op school.pdf 2013-06-24 15:252013-06-24 15:25

Dit protocol beschrijft de afspraken die De Brakken hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden van de school en die van de ouders worden beschreven.

Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, dan is het van belang dat beide ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind.

We krijgen de laatste jaren steeds meer kinderen op school, waarvan de ouders zijn gescheiden of waarvan de ouders gedurende de schoolloopbaan van het kind scheiden.

Om misverstanden te voorkomen willen we de wijze waarop de informatie en communicatie vanuit de school naar de betreffende ouders verloopt, kort formuleren.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand protocol gescheiden ouders d.d. 2013-04-04.pdfprotocol gescheiden ouders d.d. 2013-04-04.pdf 2013-06-24 15:192013-06-24 15:19

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te bieden. Hierbij is nader uitgewerkt hoe de scholen en gemeenten in de regio passend onderwijs PO 30-03 gezamenlijk uitvoering geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden. Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft de basisschool de plicht om passende ondersteuning te realiseren. Een deel van deze groep leerlingen profiteert onvoldoende van de ondersteuning die de basisschool kan bieden. Leerlingen (vanaf 7 jaar) met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend kunnen zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid  en de bekostiging van deze specialistische diagnostiek en behandeling. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De gemeenten hebben daartoe contracten afgesloten met zorgaanbieders, die de diagnostiek en behandeling uitvoeren.

Bijgevoegd vindt u de afspraken, zoals die voor ons samenwerkingsverband zijn gemaakt.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand samenwerkingsafspraken dyslexiezorg def.pdfsamenwerkingsafspraken dyslexiezorg def.pdf 2015-07-02 09:562015-07-02 09:56

protocol gezonde school

Het aantal kinderen met overgewicht, en ook het aantal volwassenen, stijgt de laatste jaren onrustbarend o.a. als gevolg van verkeerde eetgewoontes en te weinig beweging. Overgewicht op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor nu en later. Denk aan pesten, minderwaardigheidsgevoel, niet goed kunnen meekomen met sport of bewegingsactiviteiten. Verder zijn er nog de gezondheidsrisico’s op latere leeftijd zoals diabetes, hart-en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Kinderen brengen een groot deel van de week door op school waardoor dit een heel geschikte omgeving is om aan preventie van overgewicht te doen. Natuurlijk samen met de opvoeders!

 

Wij willen als school graag medewerking van ouders/verzorgers aangaande het trakteren op school en de pauzes.

 

Samen met de MR van onze school hebben we nu een traktatie/voedingsbeleid vastgesteld. We vragen hierbij wel dringend uw begrip en ondersteuning. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van uw kind(eren).

 

Het is de keuze van ouders/verzorgers wat zij hun kinderen te eten meegeven. Aan de andere kant maakt uw kind deel uit van een klas waar de school afspraken voor opstelt. Er zijn grenzen in wat kinderen dus mee mogen nemen. In het kader van de Gezonde School hebben we daarom een richtlijn opgesteld voor traktaties en het fruit eten/ overblijven (volgens de richtlijnen van het voedingscentrum).

 

Zie in de bijlage:

- fruit eten

- drinken

- overblijven

- traktaties

- handhaving

 

Rijen, 21-1-2016

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand Protocol gezonde school.pdfprotocol gezonde schoolprotocol gezonde school2016-03-31 08:222016-03-31 08:22