Sommige kinderen krijgen via de (huis)arts medicijnen voorgeschreven, die zij overdag, dus ook op school een aantal keren moeten gebruiken. De ouders kunnen dan aan de directie of de groepsleerkracht vragen deze medicijnen te verstrekken.

Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden.

Het is daarom van belang de toestemming van de ouders schriftelijk vast te leggen.

(Zie verderop TOESTEMMINGSFORMULIER MEDICIJNGEBRUIK).

Verder moet vastgelegd worden om welke medicijnen het gaat, hoe vaak per dag en in welke hoeveelheid ze worden toegediend.

 

Verder zijn de volgende zaken van belang:

- Alleen medicijnen in de originele verpakking en uitgeschreven op naam van het betreffende kind in ontvangst nemen.

- Neem goed de bijsluiter door voor eventuele bijwerkingen

- Hanteer een aftekenlijst waarop genoteerd staat dat u het medicijn aan het kind hebt gegeven.

- Bewaar de medicijnen achter slot en grendel en zeker niet in de EHBO-koffer.

- Mocht een kind niet goed op de medicijnen reageren, bel dan direct de (huis)arts of het landelijk alarmnummer 112.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand protocol medicijngebruik op school.pdfprotocol medicijngebruik op school.pdf 2013-06-24 15:252013-06-24 15:25