Protocol Mobiele Telefoon
(m.i.v. Schooljaar 2008-2009)

Het in bezit hebben van een mobiele telefoon is in principe niet toegestaan op school. Voor uitzonderingen op deze regel dient men een goed onderbouwd schriftelijk verzoek in te dienen, waaruit de noodzaak van het hebben van de mobiele telefoon duidelijk naar voren komt.

 De directie zal naar aanleiding hiervan beslissen tot het wel/niet toestaan van de mobiele telefoon.

* Het in bezit hebben van de mobiele telefoon valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school.

* Verlies, diefstal of schade van/aan het apparaat zijn voor eigen risico.
Op het schoolplein en binnen het gebouw dient het apparaat uitgeschakeld te zijn.

* Het apparaat dient niet zichtbaar aanwezig te zijn.

* Bij overtreding zal het betreffende apparaat in beslag genomen worden.
De ouders kunnen het dan op school op komen halen.