Protocollen

De volgende protocollen zijn op verzoek op school in te zien:

  • Protocol Mobiele Telefoon 

  • Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

  • Rechten en plichten van ouders bij extern onderzoek

  • Protocol medicijngebruik

  • Protocol gescheiden ouders

  • Dyslexiezorg

  • Dyscalculie protocol
  • Protocol gezonde school

  • Gedragsprotocol en Pestprotocol zijn via de bijlage te downloaden
  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2020 KOC de Brakken