Aanvragen extra verlof via Directie

Bij de directie kunt u verlof aanvragen voor:

* verlof in het kader van een crisissituatie

* extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties ( zie leerplichtwijzer voor meer info )

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand aanvraagformulier extra verlof.pdfaanvraagformulier extra verlof.pdf 2018-10-22 11:062018-10-22 11:06

Aanmeldformulier tussenschoolse opvang
schooljaar 2018-2019 

 

Tussen de middag blijven de leerkrachten met de kinderen over in de klas. Na het eten gaan de kinderen buiten spelen. De overblijfouders begeleiden bij het buiten spelen van de kleuters. De vakleerkrachten gymnastiek begeleiden het buiten spelen voor de groepen 3 t/m 8.

Meer info in de bijlage.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand overblijfinformatie de Brakken.pdfoverblijfinformatie de Brakken.pdf 2018-08-31 11:462018-08-31 11:46

NL85 RABO 0145103056 t.n.v. Stg. Nuwelijn inzake TSO de Brakken

Aanmeldingsformulier SKO Nuwelijn

(Lever het ingevulde formulier in op de school van uw keuze)
Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand Aanmeldingsformulier_SKONuwelijn.pdfAanmeldingsformulier_SKONuwelijn.pdf 2012-08-05 21:452012-08-05 21:45