Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand Ouderkalender Brakken 2018-2019 defi.pdfOuderkalender 2018-2019Ouderkalender 2018-20192018-09-28 11:272018-09-28 11:27

Betrokkenheid van ouders

try 100, 100); "> De eisen die aan een basisschool gesteld worden zijn zonder de inbreng van de ouders haast niet meer te verwezenlijken. Op velerlei gebied zijn ouders dan ook betrokken bij de organisatie van onze school.
De terreinen waarbij ouders betrokken kunnen zijn:

Lees meer: Ouders

Tilburg:
De scholen voor voortgezet onderwijs in Tilburg en de links naar hun website zijn te vinden op de website van het overleg BOVO Tilburg. Onder het kopje “kiezen’ staan alle data van de open dagen overzichtelijk op een rij.

 
Breda:
De scholen voor het Voortgezet Onderwijs in Breda (VO Breda) hebben een gezamenlijke website: www.vobreda.nl. Op deze website staan alle open dagen van de scholen in Breda.
 
Dongen & Oosterhout
Hier vindt u een overzicht van de scholen voor voortgezet onderwijs met hun website.
www.cambreurcollege.nl (Cambreur College Dongen, MAVO/VMBO + HAVO/VWO/tweetalig VWO)
www.effent.nl (Effent, Oosterhout, MAVO/ brugperiode MAVO-HAVO)
www.hanze-college.nl (Hanze College Oosterhout, VMBO)
www.frenckencollege.nl (Mgr. Frencken College Oosterhout, HAVO/VWO)
www.oelbert.nl (Sint-Oelbertgymnasium)

Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. In de bijlage vindt u meer informatie over de Leerplichtwet en hoe deze wordt toegepast.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand leerplichtfolder augustus 2014.pdfLeerplichtfolder 2014Informatie over het doel en de inhoud van de leerplichtwet 19692014-11-03 11:252014-11-03 11:25

Ouderraad KBS De Brakken.

Wie zijn we en wat doen we ….
 

De oudervereniging bestaat uit alle ouders van leerlingen van basisschool De Brakken.

U als ouder bent dus ook lid van deze vereniging!

De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur: de ouderraad (OR).

Deze bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden.

De ouderraad organiseert in samenspraak met het team evenementen en activiteiten die de schooltijd van de kinderen nog aangenamer maken.

De organisatie vindt plaats in nauw overleg en samenwerking met het team van leerkrachten en de schooldirectie.

Voor de bekostiging van deze evenementen maakt de OR gebruik van de jaarlijkse ouderbijdrage.

 

Met welke activiteiten houdt de ouderraad zich bezig? 

 • De aankleedgroep zorg ervoor dat de algemene ruimtes van de school worden versierd in het thema wat op dat moment van toepassing is.
 • De organisatie van de deelname van school aan de avondvierdaagse.
 • Het bestellen en verkopen van de brakkenshirts
 • De organisatie rondom de Brakkendag. Een maal in de 4 jaar gaan we op schoolreis. De andere jaren organiseren we een spelletjes dag in en om school.
 • De organisatie van de carnavalsviering op school.
 • De hoofdluiscommissie zorgt er samen met onze “luizenmoeders” voor dat alle leerlingen na elke schoolvakantie worden gecontroleerd op hoofdluis. Zo proberen we onze school luis-vrij te krijgen en te houden.
 • De organisatie rondom de kerstviering.
 • De organisatie rondom de schoolfotograaf.
 • De commissie schoolverlaters houdt zich bezig met allerlei leuke activiteiten voor onze schoolverlaters zoals het schoolverlatersgala, het afscheidscadeau en de afsluitende feestavond.
 • We zorgen ervoor dat Sinterklaas onze school bezoekt en een presentje heeft voor alle leerlingen. Ook wordt de school - voorafgaand aan het Sint-bezoek - bezocht door strooipieten en mogen de kinderen hun schoen zetten.
 • We nemen deel aan de vergaderingen rondom verkeer.
 • De organisatie rondom koningsdag.

Wanneer er door aftreden één of meerdere vacatures ontstaan, worden er aan het einde van het schooljaar verkiezingen gehouden.

Hierbij kunnen ouders van leerlingen zich verkiesbaar stellen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Hierin wordt door de OR verantwoording afgelegd aan de leden.

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit 13 enthousiaste ouders.

Graag stellen wij ons persoonlijk aan u voor:

(zie pdf bijlage)

 

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand ouderraad 2018-2019.pdfouderraad 2018-2019.pdf 2018-10-22 18:512018-10-22 18:51

Bijgevoegd het bestelformulier voor een T-shirt met Brakkenlogo.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand Bestelformulier Brakkenshirt.pdfBestelformulier Brakkenshirt.pdf 2016-09-15 12:022016-09-15 12:02

Aanvragen extra verlof via Directie

Bij de directie kunt u verlof aanvragen voor:

* verlof in het kader van een crisissituatie

* extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties ( zie leerplichtwijzer voor meer info )

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand aanvraagformulier extra verlof.pdfaanvraagformulier extra verlof.pdf 2018-10-22 11:062018-10-22 11:06