Ouderraad KBS De Brakken.

Wie zijn we en wat doen we ….
 

De oudervereniging bestaat uit alle ouders van leerlingen van basisschool De Brakken.

U als ouder bent dus ook lid van deze vereniging!

De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur: de ouderraad (OR).

Deze bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden.

De ouderraad organiseert in samenspraak met het team evenementen en activiteiten die de schooltijd van de kinderen nog aangenamer maken.

De organisatie vindt plaats in nauw overleg en samenwerking met het team van leerkrachten en de schooldirectie.

Voor de bekostiging van deze evenementen maakt de OR gebruik van de jaarlijkse ouderbijdrage.

 

Met welke activiteiten houdt de ouderraad zich bezig? 

 • De aankleedgroep zorg ervoor dat de algemene ruimtes van de school worden versierd in het thema wat op dat moment van toepassing is.
 • De organisatie van de deelname van school aan de avondvierdaagse.
 • Het bestellen en verkopen van de brakkenshirts
 • De organisatie rondom de Brakkendag. Een maal in de 4 jaar gaan we op schoolreis. De andere jaren organiseren we een spelletjes dag in en om school.
 • De organisatie van de carnavalsviering op school.
 • De hoofdluiscommissie zorgt er samen met onze “luizenmoeders” voor dat alle leerlingen na elke schoolvakantie worden gecontroleerd op hoofdluis. Zo proberen we onze school luis-vrij te krijgen en te houden.
 • De organisatie rondom de kerstviering.
 • De organisatie rondom de schoolfotograaf.
 • De commissie schoolverlaters houdt zich bezig met allerlei leuke activiteiten voor onze schoolverlaters zoals het schoolverlatersgala, het afscheidscadeau en de afsluitende feestavond.
 • We zorgen ervoor dat Sinterklaas onze school bezoekt en een presentje heeft voor alle leerlingen. Ook wordt de school - voorafgaand aan het Sint-bezoek - bezocht door strooipieten en mogen de kinderen hun schoen zetten.
 • We nemen deel aan de vergaderingen rondom verkeer.
 • De organisatie rondom koningsdag.

Wanneer er door aftreden één of meerdere vacatures ontstaan, worden er aan het einde van het schooljaar verkiezingen gehouden.

Hierbij kunnen ouders van leerlingen zich verkiesbaar stellen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Hierin wordt door de OR verantwoording afgelegd aan de leden.

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit 13 enthousiaste ouders.

Graag stellen wij ons persoonlijk aan u voor:

(zie pdf bijlage)

 

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand ouderraad 2018-2019.pdfouderraad 2018-2019.pdf 2018-10-22 18:512018-10-22 18:51

Bijgevoegd het bestelformulier voor een T-shirt met Brakkenlogo.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand Bestelformulier Brakkenshirt.pdfBestelformulier Brakkenshirt.pdf 2016-09-15 12:022016-09-15 12:02