Betreft:           Notulen M.R. - vergadering d.d. 30-01-2017

 

Aanvang:

20.00

Plaats:

Koffiekamer – de Brakken

Aanwezig:

J Brouwers (secretaris), M Schrauwen (notulist), P Manniën (penningmeester), K van Hamont, M Backx, W Avontuur en K van Kleef

Afwezig:

C. Broeders (GMR-lid), R van Enschot

 

Agendapunten:

Acties:

 

 

 1. Opening en mededelingen (Johan)

 

 • Voorstellen Jeroen Sterk (waarnemend directeur KBS de Brakken).

 

 

 1. Notulen/ actiepunten M.R. vergadering d.d. 2017-11-14 (Johan)

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20170926.8a

Aanpassen format ‘planmatig vergaderen M.R.’

Wideke

20171114.8a

Opzet jaarverslag M.R. 2016-2017

Johan van Z

20171114.15a

Datumprikker etentje M.R. voor maart/ april 2018

Petra

 

 

 

 1. Ingekomen stukken (Joost)

 

 • M.R.-magazine januari ’18.
 • Uitnodiging receptie Johan Kamp (receptie van 16.00 tot 17.30).
 • E-mail m.b.t. directiestructuur (zie agendapunt 10).

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de team (Martijn)

 

24-1-2018 (studiedag):

 • Traject CED: leesonderwijs verder vorm geven + cultuuromslag (leerkracht verantwoordelijk maken voor het leesonderwijs in zijn/ haar klas).
 • Evaluatie groepsplannen rekenen en technisch lezen.
 • Ondersteuningsuren i.c.m. Even Anders.

 

Overige zaken:

 • Eindopbrengsten (eindtoets groep 8): inzet extra ondersteuning door Kiki, leergesprekken met kinderen gevoerd en gekozen voor de IEP eindtoets (vanwege kortere duur, overzichtelijk omdat er in het boekje gewerkt wordt, minder talig, sluit aan bij belevingswereld en loopt op in niveau).
 • Rekenstraatjes (studiedag 6-12-2017). Borgen van de rekendrempels en rekenstraatjes.
 • Aftasten nieuwe situatie: nieuw aanspreekpunt, verdeling van taken tussen Jeroen (beheersmatige kant) en Martijn (dagelijkse leiding/ aanspreekpunt). Daarnaast hebben we vanaf januari ’18 ook een nieuwe conciërge: Rob Bierings.

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de G.M.R. (Carola/ Wideke)

 

 •  

 

 

 1. Overleg met de Ouderraad (OR)

 

 • Johan zal Fieke Krol benaderen of we een keer gezamenlijk kunnen afspreken om wat punten af te stemmen met elkaar.

 

Johan

 1. Stand van zaken, diverse werkgroepen

 

 • Leerlingenraad: inmiddels 2 vergaderingen geweest waarbij o.a. het onderwerp pesten is besproken. In de laatste vergadering hebben ze bedacht om de locatieverantwoordelijke (Martijn) en de directeur (Jeroen) te interviewen. Misschien ‘verkiezingen 2018-2019’ als agendapunt meenemen.

 

 

 1. Evaluatie gezonde school

 

 • We zullen Renske vragen om dit de volgende keer voor te bereiden.

 

Renske

 1. Jaarverslag 2016-2017

 

 • Johan heeft een opzet gemaakt, Martijn zal deze verder uitwerken in het bestaande format.

 

Martijn

 1. Directiestructuur

 

 •  Woensdag 31-1 informeert Martijn het team en zal hij vragen om feedback wat de MR in hun advies mee kunnen nemen.
 • Maandag 5-2 (08.30) stellen we als MR het advies op (Johan, Maud, Kim en Martijn).

 

 

 1. rondvraag

 

 •  

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20180130.6a

Afspraken maken i.v.m. overleg MR en OR

Johan

20180130.8a

Volgende vergadering evaluatie gezonde school inplannen.

Renske

20180130.9a

Uitwerken jaarverslag MR 2016-2017

Martijn

 

Agendapunten volgende vergadering:

 • Evaluatie gezonde school (Renske)

 

Data M.R. vergaderingen 2017-2018:

 • 4e M.R. vergadering: dinsdag 20 maart ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 5e M.R. vergadering: dinsdag 15 mei ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 6e M.R. vergadering: dinsdag 26 juni ‘18 (20.00 – 21.00, koffiekamer KBS de Brakken, hierna de borrel met de oudervereniging)
Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand notulen M.R. vergadering d.d. 2018-1-30 versie 2.pdfNotulen M.R. - vergadering d.d. 30-01-2017Notulen M.R. - vergadering d.d. 30-01-20172018-03-20 10:502018-03-20 10:50