Betreft:           Notulen M.R. - vergadering d.d. 28-03-2017

 

Aanvang:

20.00

Plaats:

Koffiekamer – de Brakken

Aanwezig:

T van Vugt (GMR-lid), M Schrauwen (notulist), J van Zuijlen (voorzitter), R van Enschot, P Manniën (penningmeester), K van Hamont, M Backx, W Avontuur en K van Kleef

Afwezig:

J Brouwers (secretaris)

 

Agendapunten:

Acties:

 

 

 1. Opening en mededelingen (Johan)

 

 

 

 1. Notulen/ actiepunten M.R. vergadering d.d. 2017-01-24 (Johan)

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20161012.12a

Schrijven jaarverslag in de vorm van infograpic 2015-2016

Johan

20170124.3a

M.R. magazine: inscannen artikel m.b.t. wetswijzigingen rondom M.R.

Thieu

20170124.7a

Stukje nieuwsbrief over Brakken als gezonde school en waarom, namens de M.R., O.R. en het team.

Renske

20170124.10a

Controleren vakantierooster 2017 – 2018 bij Nuwelijn en de G.M.R. i.v.m. fout meivakantie.

Thieu

20170124.11a

Petra zoekt uit wat de bestedingsruimte is voor de M.R.

Petra

20170124.11b

Johan informeert de O.R. over besluit t-shirts.

Johan

20170124.12a

T.S.O. en P.R. en communicatie moet de volgende keer geagendeerd worden.

Thieu

20170124.12b

Bespreken drukte kleuterplein om 08.25 bij binnenkomst met BOUW 1

Martijn

 

 1. Ingekomen stukken (Thieu)

 

·         Info M.R.: Thieu moet deze nog doornemen! Nemen we voortaan niet meer mee met dit agendapunt. Alleen wanneer er een interessant artikel in staat melden.

·         Uitnodiging opening Kindontmoetingscentrum De Brakken: 3 personen opgeven! Deze zijn inmiddels doorgegeven aan Johan Kamp.

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de team (Martijn)

 

08-02-2017 (team):

·         Onderzoek hoog sensitieve leerlingen (Katholieke Universiteit Leuven)

·         Werkgroep Coöperatief Leren en Wereldoriëntatie

22-02-2017 (studiemiddag):

·         Hoe vraag je een ‘vergoed’ onderzoek dyslexie aan bij gemeente (sociaal team).

·         Evalueren en opnieuw opstellen van groepsplannen rekenen en technisch lezen

08-03-2017:

·         Facultatieve studiemiddag Isomode over ICT gebruik in de klas.

22-03-2017 (team):

·         Formatie – informatie

·         Werkgroep Rekenen (Kwaliteitskaart toelichten en afronden + professionalisering voor 2017-2018 afspreken).

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de G.M.R. (Thieu)

 

·         Begroting: zo veel als mogelijk bovenschools geregeld! Financiën komen op orde.

·         Formatie: Vastgesteld is 1.035 fte per 26 ll-en op basis van analyse. Ondersteunend personeel telt hierin niet mee. Zorg 0.4 fte per 100 ll-en, conciërge 0.25 fte per 100 ll-en, administratie 0.1 fte per 100 ll-en. De verantwoordelijkheid om te spelen met deze getallen ligt bij de directeuren.

·         Planning en voortgang: We liggen redelijk op schema. Notitie directievoering uitgesteld omdat eerst de ‘houdbaarheid’ van de kleinere scholen onderzocht moest worden door Verus. De RvT schrijft nu een opdracht tot structuur directievoering uit. Daarna pas worden de sollicitatieprocedures voor directie Jozef en Brakken ingezet.

·         Organisatie- en Functieprofiel Directeur - Bestuurder: Is gemaakt en GMR brengt positief advies uit. Op 1 april zal er een advertentie geplaatst worden in de Volkskrant. Kandidaten krijgen vanaf dan 2 weken de tijd voor een sollicitatiebrief.

 

 

 

 

 1. Trendanalyses – doorgeschoven naar volgende M.R. vergadering (Martijn)

 

·         Deze moeten eerst nog met het team besproken worden. Zetten we door naar de verfgadering van 30 mei.

 

7.       Passend Onderwijs (Wideke)

 

 • Bijeenkomst Ondersteuningsplanraad: aanvullingen op het ondersteuningsplan 2014-2018 (t.b.v. beleid kalenderjaar 2017).
 • S.O.P. zal de volgende keer geagendeerd worden.

 

8.       Implementatie gezonde school / watertappunt (Renske)

 

·         Watertappunt is binnen!

·         Afgelopen periode is het protocol nog eens onder de aandacht gebracht, voor dit jaar laten we het rusten. Belangrijk is het om dit wel jaarlijks te herhalen.

 

 

9.       Evaluatie T.S.O.

 

·         Pakken we pas op in schooljaar 2017-2018

 

 

10.   Afscheid Johan/ Lia (Johan)

 

·         Lia stopt einde schooljaar op vrijdag 14 juli ‘17 (laatste schooldag)

·         Johan neemt afscheid per 1 januari 2018

 

 

11.   P.R. communicatie (Wideke)

 

·         Je kunt op de mail van digiduif niet reageren als ouder (dit is een functie).  Optie: zet dus als leerkracht je mailadres onder je mailtje of communiceer helder aan ouders wanneer je wel/ niet kunt of moet antwoorden.

·         Misschien in digiduif alle mailadressen plaatsen van alle leerkrachten?

·         Scholen op de Kaart: misschien moet deze site nog eens nagekeken moeten worden (we missen nu bijvoorbeeld de profilering van de school).

·         Stukken Rijens krantje: welke mogelijkheden zijn er?

·         Site: Parnassys voor ouders – vervangen door digiduif, stukken M.R. controleren. Ook staat er ergens iets over een ambitie van 3 x per week gymles.

 

 

 

 

Martijn

 

Martijn

12.   Wat verder ter tafel komt

 

·         Stand van zaken Pestprotocol? Martijn gaat dit navragen bij Joyce.

·         Koningsspelen, waarom doen we hier niet aan mee? Navragen in het M.T.

·         Denk eens na over het idee ‘leerlingenraad?’ Navragen in het M.T. en terugkoppelen de volgende M.R. vergadering.

·         Verkiezingen: Petra en Renske stellen zich allebei herkiesbaar. Komt de volgende keer terug op de agenda.

 

Martijn

Martijn

 

Martijn

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20170328.11a

Bespreken Digiduif, website en Scholen op de Kart in MT

Martijn

20170328.12a

Bespreken pestprotocol – stand van zaken checken bij Joyce

Martijn

20170328.12b

Bespreken MT: deelname koningsspelen en opties leerlingenraad.

Martijn

 

Agendapunten volgende vergadering:

 • Trendanalyse
 • Samenwerking basisschool – peuter speelgroep – BSO – Johan laten toelichten.
 • Doornemen planning M.R. 2016-2017
 • Verkiezingen
 • Leerlingenraad

 

Data M.R. vergaderingen 2016-2017:

 • 5e M.R. vergadering: dinsdag 30 mei ’17 (20.00 – 22.00, koffiekamer KBS de Brakken)
 • 6e M.R. vergadering: dinsdag 20 juni ’17 (20.00 – 21.00, koffiekamer KBS de Brakken, hierna de borrel met de oudervereniging)
Bijlagen:
BestandBeschrijvingGemaaktLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand notulen M.R. vergadering d.d. 2017-03-28.pdfNotulen M.R. - vergadering d.d. 28-03-2017 2017-04-21 08:412017-04-21 08:41