Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te bieden. Hierbij is nader uitgewerkt hoe de scholen en gemeenten in de regio passend onderwijs PO 30-03 gezamenlijk uitvoering geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden. Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft de basisschool de plicht om passende ondersteuning te realiseren. Een deel van deze groep leerlingen profiteert onvoldoende van de ondersteuning die de basisschool kan bieden. Leerlingen (vanaf 7 jaar) met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend kunnen zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid  en de bekostiging van deze specialistische diagnostiek en behandeling. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De gemeenten hebben daartoe contracten afgesloten met zorgaanbieders, die de diagnostiek en behandeling uitvoeren.

Bijgevoegd vindt u de afspraken, zoals die voor ons samenwerkingsverband zijn gemaakt.

Anneke Coenen
Groep 6 A
Marjolein Rompa
Groep 1/2B - 3 A
Marijke Hartman
Groep 1/2 C - D
Yvonne Trommelen
Groep 7 A
Renée Bink
Groep 7 A
Wil v.d. Heijkant
Groep 5 A
Anja Thijssen
Onderwijsassistent
Vincent Pistorius
Groep 7 B
Jill Verkade
Groep 5 B
Karin de Krom
Adjunct Directeur
Ine van Gestel
Groep 4 c
Kim van Kleef
Groep 5B
Marieke de Haan
IB-er groep 4 t/m 8
Cor Diepstraten
Directeur scholengroep Rijen
Anouk Sperber
Groep 4 A
Ineke Dols
Administratie
Kiki Kamp
Groep 8 A
Carola Broeders
Groep 1-2 A
Ellen Castelijns
Groep 3b
Inge Kuijstermans
Groep 4 B
Tine Gerrits
Groep 1-2 C
Eva Sprangers
Groep 1 E
Jolien v.d. Huygevoort
Groep 6 B
Wivineke Oprins
Sportcoach
Ilse van den Boer
Groep 6 A
Rob Bierings
Conciërge
Ingrid v.d. Groenendal
Groep 5 A
Esther in 't Veld
Groep 1-2 D
Arie Oprins
Groep 8 B
Tim Slangen
Onderwijsassistent
Marjolein Verhees
Orthopedagoog
Ivonne Pijnenburg
Groep 4 C
Rianne Diepstraten
IB-er Groep 1-2-3
Daniëlle Michielsen
Groep 3 A
Wouter Kleemans
Groep 1-2 B

Wie is Wie?
Ken je onze collega's al?
Kijk maar eens op de
"WIe is Wie?" pagina

  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2020 KOC de Brakken