Nieuwsbrief 22 december 2023

Nieuws van de directie: 

Muzerij-Nuwelijn heeft als ambitie en verlangen uitgesproken om een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar te realiseren. Daarvoor gaan de collega’s van de kinderopvang en het onderwijs op onze locaties nog beter samenwerken. Om deze nauwe samenwerking goed te kunnen vormgeven is er besloten dat elke locatie, kinderopvang en onderwijs, aangestuurd gaat worden door één directeur.

Vanaf 1 augustus zal ik me volledig richten op de Brakken en Harlekijn. De verdere invulling van het managementteam is in de komende weken onderwerp van gesprek met de teams en de medezeggenschapsraad.

Kerstmis

Nog een paar dagen en dan vieren we Kerstmis. Echt een feest om SAMEN te vieren. Op school hebben we dat gisteren gedaan met een mooie en sfeervolle viering.

Mede namens het team wens ik u hele mooie dagen toe en een bruisend, gezond en voorspoedig 2024.

Met vriendelijke groeten,

Cor Diepstraten (directeur)

Lees verder in de bijlage