lezen

 • Begrijpend lezen

  Begrijpend lezen

  Vanaf groep 4 staat begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) op het lesrooster. In de groepen 1 t/m 3 wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de onderliggende vaardigheden voor begrijpend lezen: 

  In groep 1 & 2:

  • Mondelinge taalvaardigheid (woordenschat, letterkennis)
  • Opbouw kennis van de wereld
  • Voorlezen: boekoriëntatie en verhaalbegrip 

  In groep 3:

  • Uitbreiding van de taalvaardigheid & kennis van de wereld
  • Start technisch lezen

  Vanaf groep 4 wordt begrijpend lezen gegeven m.b.v. de methode Nieuwsbegrip. 

  Deze methode bestaat uit interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. 

  In dit filmpje wordt duidelijk in beeld gebracht hoe een les Nieuwsbegrip eruit ziet:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=Wb-nR2jKTRE

  De informatieve leesteksten en opdrachten worden op verschillende niveaus gemaakt wat differentiëren mogelijk maakt. 

  Hoe werkt het differentiëren in de praktijk?

  • De kinderen die het begrijpend lezen al goed onder de knie hebben, gaan na de klassikale instructie zelfstandig aan de slag (met een tekst op niveau) op het leerplein onder begeleiding van een onderwijsassistent.
  • De kinderen die in de klas blijven, krijgen een verdere instructie m.b.v. het hardop denken (modelen) en gaan daarna zelfstandig aan de slag.
  • De kinderen die nog moeite hebben met begrijpend lezen, krijgen een langere instructie in de klas, van de leerkracht.