KLIK HIER

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te bieden. Hierbij is nader uitgewerkt hoe de scholen en gemeenten in de regio passend onderwijs PO 30-03 gezamenlijk uitvoering geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden. Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft de basisschool de plicht om passende ondersteuning te realiseren. Een deel van deze groep leerlingen profiteert onvoldoende van de ondersteuning die de basisschool kan bieden. Leerlingen (vanaf 7 jaar) met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend kunnen zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid  en de bekostiging van deze specialistische diagnostiek en behandeling. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De gemeenten hebben daartoe contracten afgesloten met zorgaanbieders, die de diagnostiek en behandeling uitvoeren.

Bijgevoegd vindt u de afspraken, zoals die voor ons samenwerkingsverband zijn gemaakt.

Jill Verkade
Groep 5 A
Anneke Coenen
Groep 3 A / 6 A
Arie Oprins
Groep 8 B
Kiki Kamp
Groep 8 A
Jakko Faes
Sportcoach
Jeanine Romme
Onderwijsass.
Daniëlle Michielsen
Groep 7 A / B
Ingrid v.d. Groenendal
Groep 5 A
Max Dekkers
Groep 6 A
Merve Tasci
Groep 5 B
Marjolein Verhees
Orthopedagoog / IB
Kim van Kleef
Groep 6 A
Yvonne Wouters
Groep 4 B
Ellen Castelijns
Groep 3 B
Eva Sprangers
Groep 1-2 E
Marga van Gijn
Adjunct directeur
Wil v.d. Heijkant
Groep 1-2 C/E
Nicolle Cornelissen
Groep 4 B
Petra Maniën
Onderwijsassitent
Ivonne Pijnenburg
Groep 3 A
Yvonne Trommelen
Groep 8 A
Imke van Dijck
Onderwijsass. Leraarondersteuner
Britt Ansems
Groep 6 B
Carola Broeders
Groep 1-2 A
Inge Kuijstermans
Groep 4 A
Tine Gerrits
Groep 1-2 C
Jolien v.d. Huygevoort
Leerkracht Extra Ondersteuning
Juliëtte van Lieshoud
Groep 1-2 B
Esther in 't Veld
Groep 1-2 D
Rob Bierings
Conciërge
Renée Bink
Groep 7 A
Marion v.d. Meerendonk
Administratie
Ilse van den Boer
Groep 1-2 B
Cor Diepstraten
Directeur scholengroep Rijen
Wouter Kleemans
Groep 6 C
Sandra Petersen
Onderwijsass.
Anja Thijssen
Onderwijsass.

Wie is Wie?
Ken je onze collega's al?
Kijk maar eens op de
"Team" pagina