KLIK HIER

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te bieden. Hierbij is nader uitgewerkt hoe de scholen en gemeenten in de regio passend onderwijs PO 30-03 gezamenlijk uitvoering geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden. Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft de basisschool de plicht om passende ondersteuning te realiseren. Een deel van deze groep leerlingen profiteert onvoldoende van de ondersteuning die de basisschool kan bieden. Leerlingen (vanaf 7 jaar) met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend kunnen zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid  en de bekostiging van deze specialistische diagnostiek en behandeling. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De gemeenten hebben daartoe contracten afgesloten met zorgaanbieders, die de diagnostiek en behandeling uitvoeren.

Bijgevoegd vindt u de afspraken, zoals die voor ons samenwerkingsverband zijn gemaakt.

Saskia Bové - van den Diepstraten
Groep 5 B
Ingrid v.d. Groenendal
Groep 5 A
Carola Broeders
Groep 1-2 A
Wivineke Oprins
Sportcoach
Anja Thijssen
Onderwijsassistent
Wil v.d. Heijkant
Groep 5 A
Wouter Kleemans
Groep 1-2 B
Rob Bierings
Conciërge
Ellen Castelijns
Groep 3b
Marijke Hartman
Groep 1/2 C - D
Kim van Kleef
Groep 5B
Marjolein Rompa
Groep 1/2B - 3 A
Arie Oprins
Groep 8 B
Jolien v.d. Huygevoort
Groep 6 B
Marion v.d. Meerendonk
Administratie
Marieke de Haan
IB-er groep 3 t/m 8
Jakko Faes
Sportcoach
Ivonne Pijnenburg
Groep 4 C
Eva Sprangers
Groep 1 E
Sarina Alberts
Groep 5 A
Vincent Pistorius
Groep 7 B
Anouk Sperber
Groep 4 A
Inge Kuijstermans
Groep 4 B
Ine van Gestel
Groep 4 c
Jill Verkade
Groep 5 B
Karin de Krom
Adjunct Directeur
Renée Bink
Groep 7 A
Daniëlle Michielsen
Groep 3 A
Esther in 't Veld
Groep 1-2 D
Ilse van den Boer
Groep 6 A
Petra Maniën
Onderwijsassitent
Marjolein Verhees
Orthopedagoog
Kiki Kamp
Groep 8 A
Cor Diepstraten
Directeur scholengroep Rijen
Yvonne Trommelen
Groep 7 A
Imke van Dijck
Onderwijsassistent/ Leraarondersteuner
Tine Gerrits
Groep 1-2 C
Anneke Coenen
Groep 6 A

Wie is Wie?
Ken je onze collega's al?
Kijk maar eens op de
"Team" pagina