KLIK HIER

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te bieden. Hierbij is nader uitgewerkt hoe de scholen en gemeenten in de regio passend onderwijs PO 30-03 gezamenlijk uitvoering geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden. Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft de basisschool de plicht om passende ondersteuning te realiseren. Een deel van deze groep leerlingen profiteert onvoldoende van de ondersteuning die de basisschool kan bieden. Leerlingen (vanaf 7 jaar) met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend kunnen zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid  en de bekostiging van deze specialistische diagnostiek en behandeling. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de EED-zorg voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De gemeenten hebben daartoe contracten afgesloten met zorgaanbieders, die de diagnostiek en behandeling uitvoeren.

Bijgevoegd vindt u de afspraken, zoals die voor ons samenwerkingsverband zijn gemaakt.

Anneke Coenen
Groep 3 A / 6 A
Arie Oprins
Groep 8 B
Carola Broeders
Groep 1-2 A
Kim van Kleef
Groep 6 A
Cor Diepstraten
Directeur scholengroep Rijen
Yvonne Trommelen
Groep 8 A
Kiki Kamp
Groep 8 A
Marjolein Verhees
Orthopedagoog / IB
Vincent Pistorius
IB
Marion v.d. Meerendonk
Administratie
Imke van Dijck
Onderwijsass. Leraarondersteuner
Esther in 't Veld
Groep 1-2 D
Jeanine Romme
Onderwijsass.
Chantal van Seeters
Groep 7-B
Sandra Petersen
Onderwijsass.
Yvonne Wouters
Groep 4 B
Ingrid v.d. Groenendal
Groep 5 A
Jakko Faes
Sportcoach
Juliëtte van Lieshoud
Groep 1-2 B
Britt Ansems
Groep 6 B
Merve Tasci
Groep 5 B
Ellen Castelijns
Groep 3 B
Eric v.d. List
Groep 4 A
Anja Thijssen
Onderwijsass.
Petra Maniën
Onderwijsassitent
Ilse van den Boer
Groep 1-2 B
Nicolle Cornelissen
Groep 4 B
Max Dekkers
Groep 6 A
Jill Verkade
Groep 5 A
Rob Bierings
Conciërge
Inge Kuijstermans
Groep 4 A
Daniëlle Michielsen
Groep 7 A / B
Jolien v.d. Huygevoort
Groep 7-B

Wie is Wie?
Ken je onze collega's al?
Kijk maar eens op de
"Team" pagina